Όροι Χρήσης

επωνυμία «FLOWERCENTER» και τελεί υπό την επιμέλεια αυτής. Η Ο διαδικτυακός τόπος του flower-center, δημιουργήθηκε από την εταιρία με την εταιρία, προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του https://www.flower-center.gr/, μόνο εφόσον είναι σύμφωνος και τους αποδέχεται πλήρως.

1)Πρόσβαση/Επικοινωνία

Η εταιρία «flowercenter»  παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου flower-center. Στους επισκέπτες/χρήστες δίνεται η δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω της χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Η εταιρία «flower-center»   μεριμνά για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες για τη χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «https://www.flower-center.gr/» σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον διαδικτυακό τόπο https://www.flower-center.gr/ υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση να γίνεται ρητή αναφορά για το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου https://www.flower-center.gr/ έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού καταστήματος «flower-center» και του διαδικτυακού τόπου https://www.flower-center.gr/. Τα  στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του https://www.flower-center.gr/ δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο , στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.

2) Εγγραφή χρήστη/Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης κρίνει ότι επιθυμεί την εγγραφή του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου https://www.flower-center.gr/ βεβαιώνει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι πλήρη και αληθή σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται να συμπληρώσει  από το https://www.flower-center.grγια πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .

2α) Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης ανατρέχοντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» και πατώντας το, οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει στοιχεία που έχουν ως εξής: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης).

2β) Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

Στον επισκέπτης της ιστοσελίδας https://www.flower-center.gr/  παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (βρίσκεται στο εικονίδιο «Εγγραφή στο newsletter» ). Τα στοιχεία που ζητούνται από τον επισκέπτη είναι να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

2γ) Δημιουργία λογαριασμού

Με την δημιουργία λογαριασμού παρέχονται στους χρήστες του https://www.flower-center.gr υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης/χρήστης έπειτα από την μελέτη  και την αποδοχή των όρων χρήσης και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το https://www.flower-center.gr θα παραλάβει μέσω e-mail, την επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους όπως και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς να έχουν την έγκρισή τους. Επιπλέον, τα μέλη παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (useraccount). Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του https://www.flower-center.gr/ απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική.
Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο https://www.flower-center.gr, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα https://www.flower-center.gr ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε χρειάζεται η συμπλήρωση εκ νέου της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το https://www.flower-center.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό την εν λόγω ταυτοποίηση.

3) Παραγγελία/Πληρωμή

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω η διαδικασία αυτής. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.

α) Ο πελάτης που έχει ενδιαφέρον για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα https://www.flower-center.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του:  Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι» , ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ…) συνεχίζοντας ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».

β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να προβεί στης συμπλήρωση μιας φόρμας, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας. Στο στάδιο αυτό,  ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.
Έπειτα, αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος ) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

γ) Πληρωμή

Η καταβολή του τιμήματος του προϊόντος που επιλέχθηκε πραγματοποιείται με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος https://www.flower-center.gr/  , κατ’ επιλογή του πελάτη :

Ι.Αντικαταβολή (Μετρητά στη παράδοση- «χέρι με χέρι»)

Μπορεί  να εξοφληθεί η παραγγελία  κατά την παραλαβή του πακέτου από εσάς.

ΙΙ.Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών στους ιστότοπους των οποίων σας παραπέμπει η ιστοσελίδα  αυτόματα ώστε να πραγματοποιήσουν την πληρωμή τους.

Εφόσον επιλεγεί η καταβολή του τιμήματος  με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζά σας, μέσω e-banking ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.

Το https://www.flower-center.gr/ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

4) Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης /Παραλαβής) :

Ελλάδα-Χανιά

Η αποστολή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται αυθημερόν για τις περιοχές εντός πόλης Χανίων και για πραγματοποίηση παραγγελίας μέχρι και τις 21:00.

Σε περίπτωση καθυστερημένης καταχώρησης της παραγγελίας, μεταφέρεται η ημέρα παράδοσης για την επόμενη μέρα. Οι παραδόσεις εκτός πόλης Χανίων πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών.

Για αποστολές λουλουδιών σε ειδικές μέρες και αργίες απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημα.

 

5) Λανθασμένη αποστολή

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να  ενημερώσει τηλεφωνικά το φυσικό κατάστημα ή με e-mail, το https://www.flower-center.gr αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα μας, εντός 3 ημερών από την παραλαβή. Θα λάβετε οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του,

6) Περιορισμός ευθύνης

Το flower-center.grδεν εγγυάται την συνεχή διάθεση όλων των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών όσον αφορά την μη διαθεσιμότητά τους είτε αυτή είναι προσωρινή είτε οριστική. Τοflower-center.gr  δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την παράδοση των προϊόντων από την συνεργαζόμενη με το flower-center.gr εταιρία μεταφορών αλλά δεσμεύεται να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη και επιτυχημένη επίλυση των προβλημάτων. Το flower-center.gr δεν φέρει ευθύνη για τα όποια προβλήματα προκύψουν σε εσάς ή σε τρίτους από την καθυστερημένη παράδοση των προϊόντων. Τέλος, το flower-center.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για όποια προβλήματα, τεχνικά και μη, προκύψουν κατά την διάρκεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα από χρήστες και αφορούν τη λειτουργία ή/και την συμβατότητα του εξοπλισμού χρήστη με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα.

 

7) Προσωπικά δεδομένα

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε έχει ως στόχο την εκπλήρωση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας εφόσον εσείς το επιθυμείτε. Αφού μας υποβάλετε συμπληρωμένη την φόρμα των στοιχείων σας, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.
Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η «https://www.flower-center.gr» αναγνωρίζει τη σημασία και τη σοβαρότητα του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Βεβαιώνεται ότι μόνο υπάλληλοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας, και μόνο όποτε είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών)  στα πλαίσια  διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. 

Κατά περίπτωση, μπορείτε να ασκήσετε, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, διαγραφής (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή δεν προβλέπεται από το νόμο σχετική υποχρέωση ) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης , εξαιρούμενων των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης / παραγγελίας και των δεδομένων για τα οποία μας έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία .
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στο info@flower-center.gr/ στην εταιρία μας , εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα αναφερθέντα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το https://www.flower-center.gr / έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι χρήστες του https://www.flower-center.gr / καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το https://www.flower-center.gr/. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρία και θα διατηρούνται στο αρχείο αυτής, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992). Επιπρόσθετα, οι εντολές , παραγγελίες και οι συμβάσεις αγορών σας, ενδέχεται να αρχειοθετούνται  μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής  τυχόν σχετικών αξιώσεων.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά info@flower-center.gr /
Επιπλέον, πάντα διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

8) Λειτουργία υπηρεσιών

Η εταιρία που επιμελείται την λειτουργία των υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή ακόμα και το σύνολο των υπηρεσιών του https://www.flower-center.gr / με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Επιπλέον, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη οι οποίοι πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί, ακόμα, το δικαίωμα να τροποποιήσει, οποιαδήποτε στιγμή και άνευ προειδοποίησης, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο https://www.flower-center.gr / και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

 9) Διαφήμιση/ Επίσκεψη μέσω άλλων δεσμών (links)

Η εταιρία «flowercenter» δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών οι οποίοι διαφημίζονται στο https://www.flower-center.gr/ και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Η εταιρία «flowercenter» δεν έχει τον έλεγχο της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ποιότητα και της πληρότητας των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, ή διαφημιστικών banners στο https://www.flower-center.gr/, ούτε έχει σύνδεση με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο .

10) Πωλητής

Στοιχεία Πώλησης

Η πώληση απευθύνεται στους καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αποστολής.

Όλα τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους.

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το https://www.flower-center.gr / δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν.

11) Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας https://www.flower-center.gr /, οπτικά ή ηχητικά, λαμβάνοντας υπόψιν και την υποκείμενη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικότερα όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «flowercenter»  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να αποτελέσει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο (αποκλειστική ιδιοκτησία της https://www.flower-center.gr/).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα υπαναχώρησης συνοψίζεται ως εξής: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω  του https://www.flower-center.gr /   με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρία «flowercenter», η οποία εδρεύει στο Δήμο Χανίων Κρήτης (οδός Μάρκου Μπότσαρη & Παρθενίου Κελαΐδη Γωνία 73100 Χανιά)», μέσα σε 14 ημέρες από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον εκείνα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Οι δαπάνες επιστροφής θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Διευκρίνιση

H   https://www.flower-center.gr/ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού που παρεμποδίζει την χρήση της ιστοσελίδας ή/και την εκτέλεση της σύμβασης με τον πελάτη – καταναλωτή . Επιπρόσθετα, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, απαλλάσσει εξ’ ολοκλήρου  την https://www.flower-center.gr/ από κάθε ευθύνη (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).

Υπουργείο Ανάπτυξης – Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή (Καλέστε στην γραμμή 1720).